Hoàng Minh Stone 

Hoàng Minh stone là đơn vị trực thuộc Thạch bình định với sự hoạt động chính là sản xuất các loại đá hoa cương, đá bó vỉa, đá lát vỉa hè, đá các loại khác, sử dụng trong xây dựng trang trí, với sự hoạt động từ năm 2004 chúng tôi mong  muốn được làm việc với khách hàng với chất lượng và giá cả hợp lý nhất. 


Nhà máy Đá Hoàng Minh stone 

Hoàng Minh Stone