Nhà máy đá Hoàng minh stone

Nhà máy đá hoàng minh stone ,Với mục tiêu là phục vụ các công trinh về đá chúng tôi cam kết thực hiện các hạng mục công trình về đá một cách hợp lý  nhất, giá hợp lý nhất. 


Sàn xuất các loại đá lát sân, đá vỉa hè 

Nhà máy đá hoàng minh stone