Hoang Minh Stone


Xem hình ảnh Các sản phẩm : Đá bó vỉa hè 


Đá bó vỉa Bình định Hoàng Minh stone 

Kích thướt đá bó vỉa và đá bồn hoa

Đá bó vỉa tím hoa cà 

Đá bó vỉa hồng gia lai 

Đá bó vỉa tím hoa cà 

Đá Hoàng Minh 

Nhà máy đá bó vỉa 

Đá đen bình định, hiện nay có 2 loại đá đen,  ở 2 khu vực đá đen khu vực thuộc khu phía bắc bình định giáp quảng ngãi, có loại đá đen, đậm và loại đen nhạt, tùy vào mục đính của công trình mà chúng ta lựa chọn cho hợp lý cho 2 loại đá đen này. 

Đá đen bình định bóng 

Đá xám đen bình định